Certifikaty

Bezpečnost potravin ISO 22000:2005

FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION & FOOD SAFETY MANAGEMENT
Norma specifikuje požadavky na řízení bezpečnosti potravin.
Požaduje po výrobci, dopravci, distributorovi nebo koncovému prodejci prokázat schopnost řídit rizika ohrožující kvalitu potravin až do okamžiku jejich spotřeby.

Management jakosti ISO 9001:2008

QUALITY MANAGEMENT ISO 9001:2008
Jde plnění a fungování procesů a neustálého zlepšování systému řízení jakosti. V normě ISO 9001 jsou definovány požadavky na systém managementu, pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.