Kofein je velmi prospěšný pro sportovní výkon, ale nepomůže každému.

Sportovní výkon a kofein

 

Jakékoliv účinky konzumace kávy na sportovní výkon jsou spojeny především s kofeinem obsaženým v kávě, spíše než s kávou jako takovou. I přes zažité paradigmata o nepříznivých až škodlivých účincích kávy a jejího vlivu pro tělo, se ukazuje, že kofein může způsobit ergogenický efekt, to znamená, že může zlepšit fyzický výkon.

Vliv kofeinu na sportovní výkon, je nejvíce patrný v oblasti vytrvalostního sportu, tedy v aerobní oblasti, trvající déle než pět minut, např. běh či cyklistika. Nedávné studie, kdy bylo sledováno 33 pokusů, ukázaly, že u vytrvalostních výkonů kofein zlepšuje časově měřený výkon a snižuje svalovou bolest. Třicet z nich vykázalo zvýšení výkonu, kdy se průměrné zlepšení pohybovalo v rozsahu 3,2 ± 4,3%  při konzumaci kofeinu.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) také nedávno uvedl, že příjem kofeinu je příčinou  zvýšení vytrvalostního výkonu (při 3mg/kg tělesné hmotnosti 1 hodinu před výkonem), zvýšení vytrvalostního objemu (3mg/kg tělesné hmotnosti 1 hodinu před výkonem) a ke snížení vnímané námahy (4mg/kg tělesné hmotnosti 1 hodinu před výkonem).
Oproti tomu, vliv kofeinu na krátkodobé, vysoce intenzivní činnosti, zůstává nadále neprůkazný a jeho přínos EFSA v současné době nepovažuje za dostatečné vědecky podložený.

Kofein velmi pravděpodobně uplatňuje svůj vliv dávkováním receptorů adenosinu do mozku, který vede ke zvýšené produkci adrenalinu, jenž stimuluje produkci energie a zlepšuje průtok krve do svalů a srdce, které jsou pak lépe zásobovány kyslíkem.

Kofein tím pádem může ovlivňovat celkový pocit únavy a subjektivní pocit vnímané námahy, vnímané bolesti a úrovně síly. Toto všechno pravděpodobně vede ke zlepšení výkonnosti.

Celkově se tedy ukazuje, že konzumace kávy může být efektivní pomoc pro vytrvalostní sportovce, při užívání mírného množství (3-6 mg / kg tělesné hmotnosti), před a/nebo během výkonu. Při absenci konzumace kofeinu po dobu alespoň 7 dní před výkonem se jeho účinek při výkonu ještě maximálně optimalizuje.

Kofein a svalové bolesti

Další nedávný výzkum, při intenzivní 30 minutové zátěži na kole po požití kofeinu (5 mg / kg tělesné hmotnosti) zaměřený na svalovou bolest, přinesl jako výsledek statisticky významné snížení intenzity úrovně bolesti svalů. Tento efekt byl větší ve skupině pravidelných konzumentů nižších dávek kofeinu.

Kofein v kávě

Dle údajů  NCA – Národní kávové asociace USA se obsah kofeinu udává v rozmezí 30 – 50mg kofeinu v jedné dávce espressa cca 35ml.

Oproti tomu například překapávaná káva obsahuje ve smyslu velikosti nápoje, kdy předpokládáme velikost šálku překapávané kávy přibližně 250ml, více kofeinu – přibližně 65 – 120mg kofeinu, něž ryzí espresso.

Ovšem při pohledu objemu, se poměr obrací na stranu espressa, kdy 35ml nápoj obsahuje již zmíněných 30 – 50mg kofeinu.  Je tedy patrné, že velký šálek překapávané kávy obsahuje přibližně 2-3 krát více kofeinu, něž šálek malého ryzího espressa.

Čím je zapříčiněn takový rozptyl obsahu kofeinu v kávě? Existuje několik faktorů ovlivňující jeho obsah, a to v první řadě o jaký druh se jedná, zda o arabicu, obecně s nižším podílem kofeinu (cca +/- 1%), či robustu (do +/- 2,5%), délku přípravy kávy, její stáří, teplota vody, hrubost mletí, úroveň pražení, samotnou směs atd.

Obsah kofeinu v jednom šálku espressa

  •    

    2018

  •    Client:

    Chicco d'Oro

  •    Posted by:

    Marcel Trnka

4 Tags: , ,